(021) 6433-145

Види све публикације

КОЛЕКЦИЈА УНИКАТНЕ КЕРАМИКЕ

Преузмите публикацију
 • Издавач:Музеј града Новог Сада, Петроварадин, Тврђава 4
 • За идавача: MSc Весна Јовичић, директор
 • Техничко уредништво: Simulta, Нови Сад
 • Аутор каталога:Др Јелена Бањац, музејски саветник, историчар уметности
 • Лектор: Гордана Ђилас
 • Превод: Сава Ракић
 • Фотографија: Феђа Киселички, мр Владимир Червенка
 • Припрема и штампа: ЈП Службени гласник, Београд
 • Рестаурација и конверзација: Тамина Кесић, Саво Гвозденовић
 • Штампу омогућили:Управа за културу града Новог Сада
 • Тираж:300
 • ISBN:978-86-7637-116-7

Музеј града Новог Сада © 2024.