(021) 6433-145

Види све публикације

ГОДИШЊАК МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА, бр.11

Преузмите публикацију
  • Издавач: Музеј града Новог Сада
  • Главни и одговорни уредник: MSc Весна Јовичић
  • Уредник: Др Јелена Бањац
  • Штампу омогућили:Управа за културу Града Новог Сада
  • Тираж: 250 примерака
  • ISBN:ISSN 1452-547X

Музеј града Новог Сада © 2024.