(021) 6433-145

Види све публикације

ДР БРАНКО ИЛИЋ – Живот посвећен уметности

Преузмите публикацију
 • Издавач:Музеј града Новог Сада
 • За идавача:MSc Весна Јовичић
 • Аутор каталога:Љиљана Лазић
 • Аутор изложбе:Љиљана Лазић
 • Лектор:мр Милена Лесковац
 • Превод:Сава Ракић, Љубица Јанков
 • Рецезент:др Вера Јовановић
 • Фотографија:Љубиша Савић, Павле Јовановић, Никола Стојановић, Феђа Киселички, Љиљана Лазић
 • Припрема и штампа:Cicero, Београд
 • Рестаурација и конверзација:мр Бранка Јанковић-Кнежевић, Саво Гвозденовић, Ђорђе Лазић
 • Техничка реализација:техничка екипа МГНС, Мultidizajn, Rebel Creative
 • Тираж:300
 • ISBN:978-86-7637-094-8

Музеј града Новог Сада © 2024.