СВЕ ЋЕ ТО НАРОД ПОЗЛАТИТИ

Издавачи

Народни музеј Шабац, Војни музеј, Београд, Музеј града Новог Сада

За издавача
Марко Бингулац

Уредник
Др Мирко Пековић

Аутори изложбе и каталога
Бранислав Станковић, Мирко Пековић, Гордана Буловић

Поставка изложбе
Душан Пешић

Рецензент
Михаел Антоловић

Лектoр
Лидија Мустеданагић

Превод
Ирина Нешић
Маријана Јовелић

Фотографија
Музејски фондови

Рестаурација
Саша Глишић

Припрема и штампа
Графика Шабац

Савез слепих Србије, Београд

Тираж
300 примерака

Пројекат је подржало Министарство културе и информисања Републике Србије

Текст у каталогу је преведен и на Брајево писмо, прилагођен слепим и слабовидим особама.