Капије и амбијенти Гибралтара на Дунаву

Издавач
Музеј града Новог Сада, Петроварадин, Тврђава 4

За издавача
MSc Весна Јовичић, директор

Аутор
Др Јелена Бањац, музејски саветник, историчар уметности

Рецензент
Милош Арсић, музејски саветник, историчар уметности

Лектор
Гордана Ђилас

Фотографија
Феђа Киселички

Припрема и штампа
ЈП Службени гласник, Београд

Техничко уредништво
Simulta
, Нови Сад

Тираж
300

ISBN 978-86-7637-115-0
Публиковање каталога и реализацију изложбе омогућила је Управа за културу града Новог Сада