АРХЕОЛОШКО НАСЛЕЂЕ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА

Издавач МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА
За издавача MSc Весна Јовичић
Аутор каталога и изложбе Дивна Гачић
Рецезент Марија Јовановић
Стручни консултант др Вера Богосављевић Петровић
Лектор Бранка Лугоња
Превод резимеа на енглески Снежана Ковачић
Сарадник на изложби Надежда Савић
Поставка изложбе Ђорђе Лазић Ћапша и техничка екипа МГНС
Фотографије Феђа Киселички, Владимир Червенка
Конзервација Тамина Кесић, Ђорђе Лазић Ћапша, Иштван Печкаи Ковач
ISBN 978-86-7637-099-3
Штампа CICERO – БЕОГРАД Тираж: 200