СТАРА ДОБРА ПИСАЋА МАШИНА

Стара добра писаћа машина
избор из колекције Ендреа Халаса
каталог изложбе
Дивна Гачић, Маријана Раткелић Лазић
фотографије: Феђа Киселички
Нови Сад
Музеј града Новог Сада, 2017
Београд : Службени гласник)
40 стр. : илустр. ; 20 cm
Тираж 200.
ISBN 978­86­7637­114­3

Прилог: