ВОЖД КАРАЂОРЂЕ - ОТАЦ СРБИЈЕ

Издавачи: Музеј града Новог Сада, Војни музеј, Београд

За издавача: МЅс Весна Јовичић

Уредник: Др Мирко Пековић

Аутори изложбе и каталога: Гордана Буловић, Мирко Пековић

Рецензент: Бранко Богдановић

Лектура и коректура: Simulta, Нови Сад

Фотографија: Феђа Киселички

Конзервација: Поткрајац Жељко

Техничка реализација изложбе: Ђорђе Лазић Ћапша, Саво Гвозденовић, Драгана Стојановић

Захваљујемо на сарадњи колегиницaма Војног музеја вишој кустоскињи Љубици Дабић, музејској саветници Анђелији Радовић и вишој кустоскињи Татјани Марковић из Народног музеја Шабац

Припрема и штампа: ЈП Службени гласник, Београд

Тираж: 300 примерака
ISBN 978-86-7637-113-6

Штампање каталога омогућила је Управа за културу Града Новог Сада

Прилог: