MEMORIALIS LIBER ВЛАДИМИРА БОГДАНОВИЋА

Каталог изложбе:
Мemorialis Liber Владимира Богдановића

Аутор: мр Јелена Бањац
2012. 60 стр.
ISBN 978-86-7637-065-8