1+1: ЖИВОТ И ЉУБАВ

Каталог изложбе:
1+1: Живот и Љубав

Аутор каталога:
Ивана Јовановић Гудурић
2011. 96 стр.
ISBN 987-86-7637-056-6