(021) 6433-145

Назад на све вести

Изложба: Пут културе – Тврђаве на Дунаву

Изложба представља презентацију културно – историјских и туристичких потенцијала седам средњовековних и нововековних – артиљеријских тврђава на Дунаву у Србији које сведоче о интензивном току историје и његовом утицају на обликовање јединственог конгломерата нашег данашњег наслеђа.

Развојни пројекат „Пут културе – Тврђаве на Дунаву“, покренут је 2010. године, од стране Министарства кутуре Републике Србије, у седам градова и општина на Дунаву: Бач, Нови Сад, Београд, Смедерево, Велико Градиште, Голубац и Кладово који баштине репрезентативне тврђаве – Бач, Петроварадинску тврђаву, Београдску тврђаву, тврђаву у Смедереву, Рам, Голубац и Фетислам на Дунаву.

Развојни пројекат Пут културе – Тврђаве на Дунаву има за циљ да седам дунавских тврђава од посебне културне вредности повеже у јединствену тематску целину и омогући да њихов економски и социјални потенцијал буде стављен у функцију развоја локалних средина у којима се тврђаве налазе.

Највећа река у Европи, Дунав, одувек је имала изузетан стратешки значај за наш континент, а његови велики потенцијали се још увек истражују и развијају. У прошлости су обале Дунава одгајиле колевку цивилизације, на њима су се обликовале, учврстиле и преносиле кроз историју европске вредности и идентитет.
Као природна граница, Дунав је често имао значајну улогу у војној стратегији током дуготрајних борби за превласт и доминацију над европским територијама. Током Средњег века, на обала Дунава грађена су бројна утврђења, тврђаве и градови.

Иако су одраз војне архитектуре, тврђаве нису имале само одбрамбену функцију, већ је требало и да фасцинирају противника. По својим облицима и димензијама, оне су често биле симбол и отелотворење снаге, моћи, благостања и напретка. Подигнуте на пажљиво одабраним местима од изузетног стратешког значаја, оне и данас побуђују наше дивљење. Драгоцене и изузетне по својој природи, тврђаве у многоме увечавај лепоту пејзажа, и што је још важније, доприносе идентитету локалних заједница које су чврсто везане за своје културно наслеђе.

Изложба „Пут културе – Тврђаве на Дунаву“ у Србији, представља седам тврђава: Баћ, Петроварадин, Београдску тврђаву, тврђаву у Смедереву, Рам, Голубац и Фетислам на Дунаву, које чине јединствени спој културолошких разлика.

Министарство културе Републике Србије иницирало је пројекат „Пут културе – Тврђаве на Дунаву“ у Србији, са намером да истакне своје културно богаство на Дунаву. Овај пројекат тематски повезује седам тврђава, објашњава и истиче њихове економске и друштвене функције и потенцијале чија синергија треба да потпомогне идеју одрживог развоја у локалним заједницама. Овај пројекат је од виталног значаја за меле и мање развијене заједнице, и циљ му је да подржи српску културну баштину, подстакне економски развој ових заједница и побољша квалитет живота у њима, те на тај начин унесе равнотежу у оквире регионалног развоја.

Музеј града Новог Сада © 2024.