(021) 6433-145

Види све публикације

СТАРА ДОБРА ПИСАЋА МАШИНА

Преузмите публикацију
  • избор из колекције Ендреа Халаса
  • Издавач:Музеј града Новог Сада, 2017
  • Аутор каталога:Дивна Гачић, Маријана Раткелић Лазић
  • Фотографија:Феђа Киселички
  • Припрема и штампа:Београд : Службени гласник
  • Тираж:200
  • ISBN:978­86­7637­114­3

Музеј града Новог Сада © 2024.