(021) 6433-145

Погледајте све публикације

Годишњак музеја града Новог Сада бр.13-14

Преузмите публикацију
  • Издавач:Музеј града Новог Сада
  • Главни и одговорни уредник:MSc Весна Иковић
  • Уредник:Др Агнеш Озер
  • Штампу омогућили:Управа за културу Града Новог Сада
  • Тираж:300 примерака
  • ISBN:ISSN 1452-547X

Музеј града Новог Сада © 2024.