ИНТЕРРЕГ ИПА

Информација о пројекту ИПА прекограничне сарадње Мађарска- Србија „Знамените жене у науци и култури: Дизајнирање искуства кроз заједничку туристичку руту и производ у прекограничном региону Мађарске и Србије“

О ПРОЈЕКТУ

Пројекат ''Знамените жене у науци и култури: Дизајнирање искуства кроз заједничку туристичку руту и производ у прекограничном региону Мађарске и Србије'' се бави проблемом недовољне промоције и препознавања културног наслеђа у вези са знаменитим женама у прекограничном региону Мађарске и Србије. Дакле, главни циљ пројекта је јачање и диверзификација прекограничне туристичке понуде кроз стварање заједничке туристичке руте у вези са знаменитим женама у науци и култури.

Ова рута ће 1) повећати број посетилаца, 2) побољшати туристичко искуство и 3) промовисати културно наслеђе у вези са знаменитим женама прекограничног региона Србије и Мађарске. На овај начин, пројекат ће допринети јачању односа између две државе у контексту промоције културних вредности и наслеђа у вези са знаменитим женама, мултикултурализмом и укупним развојем туризма. Туристичка рута ће започети у Новом Саду, а завршити у Сегедину, повезујући на тај начин важна места, музеје и галерије која су у вези са животом и радом знаменитих жена. На рути ће бити две велике мултимедијалне сталне изложбе (Милева Марић Ајнштајн у Новом Саду) и изложба посвећена трима важним женским фигурама (фотографкиња Манци Бек, сликарка Нана Куковец и библиотекарка Агота Фишхоф) у Сегедину. Музејско искуство заједнички ће се стварати помоћу савремених дигиталних алата, попут 3Д пројекција и проширене стварности. Пројекат ће израдити стратешки документ туристичке руте, али и неке дигиталне алате за заједничку имплементацију и промоцију пројекта. Мобилна апликација руте пружаће занимљиве информације о знаменитим женама и сродним местима на рути, са причама о њиховом животу и достигнућима (приче ће бити повезане са локацијом). Промоцију и одрживост руте такође ће омогућити заједничка платформа за брендирање. Додатна вредност пројекта је подизање свести о улози жена у култури и науци у прекограничном региону кроз обилазак музеја прилагођених различитим врстама публике.

Назив пројекта: Знамените жене у науци и култури: Дизајнирање искуства кроз заједничку туристичку руту и производ у прекограничном региону Мађарске и Србије

Акроним: WCSRoute

Идентификациони број пројекта: ХУСРБ/1903/31/0019

Укупан буџет пројекта: 463 064 ЕУР

Износ средстава Европске уније (ИПА): 393 604,4 ЕУР

Почетак пројекта: 1. март 2021

Крај пројекта: 30. јун 2022

Водећи корисник: Музеј града Новог Сада

Корисник 1: Сегедински музеј на отвореном и РЕОК јавна

организација

Корисник 2: Еуротендер Удружење

Контакт информације: Музеј града Новог Сада

Адреса: Тврђава 4 21131 Петроварадин Сербиа

Контакт особа: Мс Весна Иковић

Емаил: jovicicvesna@gmail.com

Телефон: +381216432055

Активности у вези са пројектом

Nabavke:

1. Novi Sad, 5.4.2021

Nabavka usluge PRAG stručnjaka i eksternog finansijskog eksperta za izveštavanje i komunikaciju sa podizvođačima za potrebe projekta Znamenite žene u nauci i kulturi:

dizajniranje iskustva kroz zajedničku kulturnu turističku rutu i proizvod
(Famous women in science and culture:
experience design through joint cultural tourism route and product)
 REFERENTNI BROJ: HUSRB/1903/31/0019/5.4.1., 5.4.2.

2. Novi Sad, 23.4.2021

Nabavka usluge keteringa za otvarajuću konferenciju i otvarajuću ceremoniju za potrebe projekta Znamenite žene u nauci i kulturi: dizajniranje iskustva kroz zajedničku kulturnu turističku rutu i proizvod
(Famous women in science and culture:
experience design through joint cultural tourism route and product)
 
REFERENTNI BROJ: HUSRB/1903/31/0019/5.3.1.

3. Novi Sad, 29.4.2021

Nabavka usluge publiciteta, promocije i komunikacije za potrebe realizacije projekta Znamenite žene u nauci i kulturi: dizajniranje iskustva kroz zajedničku kulturnu turističku rutu i proizvod projekta
(Famous women in science and culture:
experience design through joint cultural tourism route and product)
 
REFERENTNI BROJ: HUSRB/1903/31/0019/5.6.1.5.6.2.5.6.3.5.6.9.5.6.10-5.6.11.-5.7.3

4. Novi Sad, 11.5.2021

Nabavka nabavke usluge štampe za potrebe projekta Znamenite žene u nauci i kulturi: dizajniranje iskustva kroz zajedničku kulturnu turističku rutu i proizvod projekta
(Famous women in science and culture:
experience design through joint cultural tourism route and product)
 
REFERENTNI BROJ: HUSRB/1903/31/0019/5.6.4,5.6.5., 5.6.6., 5.6.7.,5.6.8.,5.7.7.

5. Novi Sad , 12.5.2021

Nabavka usluge izrade Studije o znamenitim ženama u kulturi i nauci, usluge izrade strateškog dokumenta za formiranje turističke rute o znamenitim ženama u kulturi i nauci sa marketing menadžment modelom, i usluge izrade upitnika, intervjua i istraživačkih matriksa za brend platformu za potrebe projekta Znamenite žene u nauci i kulturi: dizajniranje iskustva kroz zajedničku kulturnu turističku rutu i proizvod projekta
(Famous women in science and culture:
experience design through joint cultural tourism route and product)
REFERENTNI BROJ: HUSRB/1903/31/0019/5.2.1,5.2.2.,5.7.3.

6. Novi Sad, 18.5.2021

Nabavka usluge prevođenja mobilne aplikacije, brend platforme i promotivnih materijala i usluga iznajmljivanja opreme za prevođenje za potrebe projekta Znamenite žene u nauci i kulturi: dizajniranje iskustva kroz zajedničku kulturnu turističku rutu i proizvod projekta
(Famous women in science and culture:
experience design through joint cultural tourism route and product)
 
REFERENTNI BROJ: HUSRB/1903/31/0019/5.7.5,6.2.1

Detalji i dokumentacija

 

7. Novi Sad, 15.6.2021, Kick off konferencija

У уторак 15. јуна у 11:00 часова у просторијама хотела Леополд на Петроварaдинској тврђави, одржала се отварајућа онлајн конференција поводом почетка пројекта ,,Знамените жене у науци и култури: дизајнирање искуства кроз заједничку туристичку руту и производ’’.
Конференцији су присуствовали чланови пројектног тима из Новог Сада, Далибор Рожић, члан Градског већа за културу, Весна Иковић, директорка Музеја града Новог Сада и чланови мађарског пројектног тима.
Пројекат ,,Знамените жене у науци и култури: дизајнирање искуства кроз заједничку туристичку руту и производ’’ бави се недостатком промоције и препознавања културног наслеђа о знаменитим женама у прекограничном региону Србије и Мађарске.

НАПОМЕНА

Ова интернет страница је израђена уз финансијску подршку Европске уније. За садржај ове интернет странице је одговоран искљyчиво Mузеј града Новог Сада и садржај овог документа не одражава званично мишљење Европске уније и/или Управљачког тела.