(021) 6433-145

Одељење за етнологију

Одељење за етнологију

Етнолошко одељење МГНС прикупља, обрађује, депонује и презентује предмете материјалне и духовне културе становника Новог Сада и насеља која му гравитирају, како из Бачке тако и из Срема. Разноврсни по материјалу, функцији и величини предмети датирају од краја 18. до половине 20. века. Преко 10.000 предмета смештено је у два објекта: Завичајној збирци у Сремским Карловцима и Згради Топовњаче на Петроварадиној тврђави и разврстано у неколико збирки.

Предмети народне уметности које су најчешће радиле жене по народним, традиционалним мотивима: разноврсно декорисане ношње и предмети који иду уз ношњу; вез и чипка; текстилно покућство; али и справе и направе за њихову израду чине збирку ДОМАЋА РАДИНОСТ. 

У оквиру збирке ДУХОВНА КУЛТУРА чувају се предмети који припадају већинском српском народу и православним обичајима, али и и предмети који су коришћени у обредној пракси других етничких мањина. Везани су за годишњи и животни циклус народних обичаја и породични и друштвени живот човека. Део предмета који су припадали Јаники Балажу, чувеном новосадском тамбурашу, припојени су збирци народних музичких инструмената.

Многобројни предмети из сфере друштвеног живота везани за добровољно удруживање грађана ради заштите од пожара формирају збирку ВАТРОГАСТВА.

Збирка РУРАЛНА АРХИТЕКТУРА садржи фотографије и предмете који приказују спољашњи и унутрашњи изглед традиционалне куће, помоћних просторија, привредних објеката и окућнице, али и намештај и покућство као део унутрашњег уређења. На основу ових предмета може се увидети еволуција традиционалног начина становања. 

Традиционални алати и справе за обраду земље и прераду житарица и других усева везане за поједине пољопривредне гране сврстани су у збирку ПОЉОПРИВРЕДА. Највећи број сакупљених предмета везан је за узгој најзаступљенијих пољопривредних култура у оквиру земљорадње, виноградарства и воћарства које је развијено на Фрушкој гори, сточарства, лова и риболова… Овој збирци припојени су, као нераздвојив део пољопривредне делатности, и предмети везани за саобраћај и транспорт добара, као и посуде и прибор за мерење.

Због изузетног значаја у самом настајању, а касније и развоју Новог Сада, како привредном тако и историјском, ЗАНАТСТВО је издвојено у засебну збирку. Обухвата занатске алате и готове производе, мајсторска писма, књиге и документацију.

Посебан део, везан за све наведене збирке, чини збирка писане и штампане грађе, фотодокумената и архива.

Музеј града Новог Сада © 2024.