Сликар Прве српске армије ВАСА ЕШКИЋЕВИЋ

Сликар Прве српске армије
ВАСА ЕШКИЋЕВИЋ

Издавачи: Музеј града Новог Сада, Војни музеј, Београд, Српска читаоница у Иригу
За издавача: МЅс Весна Јовичић
Уредник: Др Мирко Пековић
Аутори изложбе и каталога: Гордана Буловић, Мирко Пековић
Рецензент: др Михаел Антоловић
Лектура и коректура: Лидија Мустеданагић
Фотографија: Феђа Киселички
Техничка реализација изложбе: Ђорђе Лазић Ћапша, Саво Гвозденовић, Драгана Стојановић
Захваљујемо на сарадњи породици Јефтић и колекционарима
Дизајн и припрема: Мара Торбица Јовановић
Дизајн корице: Александар Прибићевић
Штампа: ЈП Службени гласник, Београд
Тираж: 300
ISBN 978-86-7637-118-1
Штампање каталога омогућила је Управа за културу Града Новог Сада Нови Сад 2017