БРАНКА ЈАНКОВИЋ КНЕЖЕВИЋ. ПОРТРЕТИ

Каталог изложбе „Бранка Јанковић Кнежевић. Портрети“

Аутор: др Јелена Бањац

2016. 60 страница

ISBN  978-86-7637-091-7