СРПСКИ САНИТЕТ 1914 – 1918.

СРПСКИ САНИТЕТ
1914 – 1918.

Издавачи
Музеј града Новог Сада, Војни музеј, Београд, Народни музеј Шабац

За издавача
МЅс Весна Јовичић
Уредник
Др Мирко Пековић
Аутори изложбе и каталога
Гордана Буловић, Мирко Пековић, Бранислав Станковић

Пројекат је подржало Министарство културе и информисања Републике Србије
ISBN 978-86-7637-087-0