ГОВОР ШАРА - ЋИЛИМИ ИЗ ЗБИРКИ МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА

ГОВОР ШАРА - ЋИЛИМИ ИЗ ЗБИРКИ МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА

Аутор каталога и изложбе:
Душанка Марковић

2014. 170стр.
ISBN 978-86-7637-081-8

Прилог: