ГОДИШЊАК МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА, бр. 5-6

ГОДИШЊАК МУЗЕЈА
ГРАДА НОВОГ САДА, бр. 5-6

2009-2010. илустрације у боји, 320 стр.
ISSN 1452-547X