ЛУКИЈАН БОГДАНОВИЋ - ПОСЛЕДЊИ КАРЛОВАЧКИ ПАТРИЈАРХ

Каталог изложбе:
Лукијан Богдановић -
Последњи карловачки патријарх

Аутор: мр Гордана Петковић
2013. 24 стр.
ISBN 978-86-7637-075-7