ВИКТОРИЈА ЏИМРЕВСКА - ГРАФИКЕ

Каталог изложбе:
Викторија Џимревска - Графике

Аутор: мр Јелена Бањац
2012. 8 стр.
ISBN 978-86-7637-049-8