ЛУЛЕ ИЗ МУЗЕЈСКИХ ЗБИРКИ СРБИЈЕ

Каталог изложбе:
Луле из музејских збирки Србије

Аутор: Дивна Гачић
2011. 218 стр.
ISBN 978-86-7637-058-0