МАСТИОНИЦЕ И ПРИБОР ЗА ПИСАЊЕ

Мастионице и прибор за писање
из збирки Музеј града Новог Сада

Маријана Раткелић,
Љиљана Лазић
2010, 39 стр.
ISBN 978-86-7637-048-1