ВОДИЧ ЗА СЛЕПА И СЛАБОВИДА ЛИЦА

Водич за слепа
и слабовида лица
кроз Музеј града
Новог Сада

Даница Иванчевић
2009, стр. 38.