ГОДИШЊАК МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА бр. 3-4

ГОДИШЊАК МУЗЕЈА
ГРАДА НОВОГ САДА
бр. 3-4

2007-2008, илустрације у боји, 328 стр.
ISSN 1452-547X