МИОДРАГ ГРБИЋ ЖИВОТ И ДЕЛО

МИОДРАГ ГРБИЋ
ЖИВОТ И ДЕЛО

Дивна Гачић
2005, двојезично

CIP - Каталогизација у публикацији Библиотека Матице српске, Нови Сад 902 (497.11) : 929 Grbić M. (083.824)

Превод на немачки: Нађа Грбић
Превод на енглески: Александар Медовић
Фотографије: Владимир Червенка, Феђа Киселички
Нови Сад : Музеј града Новог Сада, 2005 (Нови Сад : Пан - папир).
75 стр. : фотогр. ; 22 x 22 cm Упоредо срп. текст и нем. превод
Тираж 800
ISBN 86-7637-016-8 (брош.)