ПАТРИЈАРХ ГЕОРГИЈЕ БРАНКОВИЋ (1830-1907)

ПАТРИЈАРХ ГЕОРГИЈЕ
БРАНКОВИЋ (1830-1907)

Гордана Петковић
2007, илустрације у боји, 80 стр.
ISBN 978-86-7637-028-3