СЛИКЕ, СКУЛПТУРЕ, КЕРАМИКА ИЗБОР ИЗ ЗАВИЧАЈНЕ ГАЛЕРИЈЕ МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА

СЛИКЕ, СКУЛПТУРЕ, КЕРАМИКА
ИЗБОР ИЗ ЗАВИЧАЈНЕ ГАЛЕРИЈЕ
МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА

Јелена Бањац
2005, илустрације у боји, 82 стр.
ISBN 86-7637-015-X