(021) 6433-145

Види све публикације

Сликар Прве српске армије ВАСА ЕШКИЋЕВИЋ

Преузмите публикацију
 • Захваљујемо на сарадњи породици Јефтић и колекционарима
 • Издавач:Музеј града Новог Сада, Војни музеј, Београд, Српска читаоница у Иригу
 • За идавача:МЅс Весна Јовичић
 • Година и број страна:2017
 • Уредник:Др Мирко Пековић
 • Дизајн и припрема: Мара Торбица Јовановић Дизајн корице: Александар Прибићевић
 • Аутор каталога:Гордана Буловић, Мирко Пековић
 • Аутор изложбе:Гордана Буловић, Мирко Пековић
 • Лектор:Лидија Мустеданагић
 • Рецезент:др Михаел Антоловић
 • Фотографија:Феђа Киселички
 • Припрема и штампа:ЈП Службени гласник, Београд
 • Штампу омогућили:Uprava za kulturu Grada Novog Sada Novi Sad
 • Техничка реализација:Ђорђе Лазић Ћапша, Саво Гвозденовић, Драгана Стојановић
 • Тираж:300
 • ISBN:978-86-7637-118-1

Музеј града Новог Сада © 2024.