(021) 6433-145

Погледајте све публикације

МИОДРАГ ГРБИЋ ЖИВОТ И ДЕЛО

Преузмите публикацију
  • Издавач:Нови Сад : Музеј града Новог Сада, 2005 (Нови Сад : Пан - папир). 75 стр. : фотогр. ; 22 x 22 cm Упоредо срп. текст и нем. превод
  • За идавача:CIP - Каталогизација у публикацији Библиотека Матице српске, Нови Сад 902 (497.11) : 929 Grbić M. (083.824)
  • Уредник:Дивна Гачић
  • Превод:Превод на немачки: Нађа Грбић, Превод на енглески: Александар Медовић
  • Фотографија:Владимир Червенка, Феђа Киселички
  • Тираж:800
  • ISBN:86-7637-016-8 (брош.)

Музеј града Новог Сада © 2021.