(021) 6433-145

Назад на све вести

Бесплатне улазнице!

Сваки 100. посетилац добија бесплатну улазницу, a сваки 500. посетилац добија бесплатну улазницу и бесплатну публикацију!

Музеј града Новог Сада © 2021.