(021) 6433-145

Просветно - педагошка служба

Просветно - педагошка служба

Педагошко одељење организује и ради на реализацији облика и видова сарадње са васпитно-образовним установама на наставном плану и у ваннаставним активностима са циљем да музејски садржаји буду саставни део укупних васпитно-образовних утицаја. Перманентно организовање креативних радионица, као пратећа манифестација постојећих изложби (сталних и тематских), представља вид комуникације с највернијом публиком – децом основношколског узраста. Деца на овај начин стичу, пре свега знање, могућност реалније визуелизације и позитивније перцепције музеја као установе културе, која је од великог значаја за њихов интелектуални развој. Могућност учешћа имају сва деца уз претходну најаву. Изложбе дечијих радова су продукт креативних радионица, и организују се након одређеног периода рада с децом.
У склопу педагошког одељења је и водичка служба. Запослени водичи дају објашњења и информације заинтересованим посетиоцима на српском и једном од светских језика.

Музеј града Новог Сада © 2021.