Одељење за документацију и библиотека

Одељење за документацију и библиотека

У Одељењу за документацију води се документација за музејске предмете и то:
- Књига улаза (у коју се уносе музејски предмети прибављени откупом‚ поклоном и археолошким ископавањима) и
- Књига излаза (у коју се евидентирају позајмице музејских предмета другим установама ради излагања и презентације).
Библиотека Музеја је специјална библиотека која располаже богатим књижним фондом од преко 10.000 публикација.
Стручне публикације из области историје‚ културне историје‚ етнологије и археологије су на располагању стручном кадру Музеја.