(021) 6433-145

Kонзервацијa и рестаурацијa

Kонзервацијa и рестаурацијa

Конзерваторско – рестаураторска служба се бави конзервацијом и рестаурацијом музејских предмета; одређивањем услова за смештај музејских предмета; одређивањем услова за смештај музејских предмета у депоима‚ на излођжби и приликом транспорта; организовањем сталне контроле услова смештаја и степена угрожености музејских предмета; одређивањем приоритета конзерваторске обраде у односу на заштиту збирке у целости и појединачних предмета; испитивањем могућности и увођење нових метода рада на конзервацији и рестаурацији; испитивањем узрока који воде до оштећења предмета; израдом стручно-техничке документације; организацијом рада и рада на конзерваторско-рестаураторским радовима на терену…

Музеј града Новог Сада © 2024.