Јерменска црква у Новом Саду

Издавач: Музеј града Новог Сада

За издавача: MSc Весна Јовичић

Аутор: Љиљана Лазић

Рецензент: др Вера Јовановић

Стручни сарадници: Катарина Добрић, Душица Веселинов, Бабкен  Симоњан Лектор: Бранка Лугоња

Преводиоци: Сава Ракић (енглески), Марија Бори (мађарски), Сања Панфилов (немачки), Љубомир Вујаклија (немачки), Томислава Јелић (латински), Тамина Кесић (италијански), Лејла Хабозијан (јерменски), Бабкен Симоњан (јерменски)

Фотографије: Феђа Киселички, Боривој Миросављевић, Бабкен Симоњан, Љиљана Лазић, Душица Веселинов, Александар Мишков, архива ПЗЗЗСК, архива „Magyar Szo“, архива ЈП Урбанизам

Дизајн и припрема за штампу: Вера Карић

Штампа: Службени гласник

Тираж: 700

ISBN 978-86-7637-077-1

Прилог: