ДР БРАНКО ИЛИЋ - Живот посвећен уметности

Издавач: Музеј града Новог Сада
За издавача: MSc Весна Јовичић
Аутор каталога и изложбе: Љиљана Лазић
Рецензент: др Вера Јовановић
Лектор: мр Милена Лесковац
Преводиоци: Сава Ракић, Љубица Јанков
Фотографије: Љубиша Савић, Павле Јовановић, Никола Стојановић, Феђа Киселички, Љиљана Лазић
Рестаурација и конзервација: мр Бранка Јанковић-Кнежевић, Саво Гвозденовић, Ђорђе Лазић
Припрема и штампа каталога: Cicero, Београд
Техничка реализација изложбе: техничка екипа МГНС, Мultidizajn, Rebel Creative
Тираж: 300
ISBN 978-86-7637-094-8

Прилог: