ВЕРА ЗАРИЋ - ЦРТЕЖИ И СЛИКЕ

Каталог изложбе:
Вера Зарић – цртежи и слике

Аутор каталога: мр Јелена Бањац
2011. 30 стр.
ISBN 978-86-7637-060-3